Sykkelfabrriken

Nyheter om sykler

Om Sykkelfabrikken

Velkommen til sykkelfabrikken!
Her skriver jeg om sykkelsporten og alle de spennende tingene som skjer.
Jeg fokuserer på amatører og fagfolk, så nyheter vil bli publisert fra alle retninger.
Vennligst skriv meg hvis du har spørsmål!